Activitate

Avocat Maria Blagau dispune de experienta necesara pentru a apara in mod operativ interesele clientilor in fata instantelor judecatoresti in urmatoarele domenii:

Drept bancar

 • notificari potrivit Legii darii in plata
 • adaptarea contractelor de credit
 • reechilibrarea prestatiilor contractuale devenite prea oneroase (impreviziune)
 • anularea clauzelor abuzive
 • inghetarea cursului CHF
 • combaterea contestatiei bancii la notificarea de dare in plata

Drept civil

 • drept de proprietete si alte drepturi reale
 • din data de 21 mai 2018 preiau dosare de actionare in judecata a ANRP-CNCI pentru stabilirea despagubirilor cuvenite fostilor proprietari. Asemenea actiuni se pot face doar pana la data de 21 noiembrie 2018
 • drept succesoral (partaj judiciar, reductiune liberalitati excesive, revocare donatie, iesire din indiviziune etc)
 • dreptul familiei (divort, partaj bunuri comune, incredintari minori, stabilire pensie de intretinere, stabilire si tagada paternitate etc)

Drept medical si pharma

 • atragerea raspunderii civile pentru malpraxis medical
 • obligarea asiguratorului la plata despagubirilor

Dreptul muncii

 • conflictele intre angajatori si sindicate
 • actiuni legate de concedierea colectiva, accidente de munca, transferul intreprinderii
 • actiuni privind incheierea, executarea si desfacerea CIM
 • contestare decizie de concediere
 • recuperare de drepturi salariale neacordate
 • cereri de plata a orelor suplimentare
 • actiuni in raspundere patrimoniala
 • contestarea deciziei de aplicare a sanctiunilor disciplinare

Drept comercial si societar

 • actiuni avand ca obiect incalcarea clauzelor contractuale
 • actiuni pentru anulare si/sau suspendare hotarari AGA
 • actiuni de dizolvare/ radiere societate

Litigii cu profesionisti

 • somatii de plata
 • ordonante de plata
 • contestatii la executare actiuni in raspundere civila contractuala

Contencios administrativ

 • plangeri administrative/ contestatii la organele emitente si alte aspecte de contencios administrativ (intemeiate pe Legea nr. 554/2004)
 • contestatii impotriva deciziilor sau proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor emise de ANAF, CNA, ANPC, precum ┼či de alte institutii publice sau autoritati ale administratiei publice locale sau centrale

Inregistrari specifice Oficiului Registrului ComertuluI

 • inregistrare si autorizare functionare societate
 • intocmire/ modificare act constitutiv
 • modificare inregistrari
 • mentiuni privind cesiunea de actiuni si parti sociale
 • schimbare sediu social
 • majorare/ reducere de capital social
 • extindere/ restrangere obiect de activitate
 • numire si revocare administratori
 • excludere si retragere asociati
 • schimbare denumire societate

Infiintari de asociatii si fundatii cf. OG 26/2000

Redactare acte cu caracter juridic

 • regulamente de ordine interioara
 • contracte colective de munca
 • opinii juridice
 • intocmire, redactare si personalizare contracte civile si comerciale

Asistare in negocieri

 • asistare la negocierea si incheierea tranzactiilor comerciale
 • monitorizarea indeplinirii obligatiilor asumate prin contracte
 • negocierea, modificarea sau rezilierea contractelor intre profesionisti