Onorarii

Onorariile percepute pot varia in funcție de natura și dificultatea cauzei, timpul alocat documentarii cauzei, munca depusa.

Nu practicam tarife orare, care ar putea fi excesive pentru client. Contractele se incheie pentru un onorariu determinat la care s-ar putea adauga costuri pentru incidente procedurale care nu pot fi prevazute de la inceput (de exemplu, stramutarea dosarului, chemarea in garantie a altor persoane, etc).

Clientii cu venituri mici (sub 300 lei lunar pe menbru de familie) pot benefia de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari de la plata taxelor judiciare legale in conditiile OUG 51/2008. Cabinetul de avocat - Maria Blagau ofera, acestei categorii de persoane, consultanta si sprijin pentru efectuarea demersurilor necesare in obtinerea acestor facilitati.

Costul unei consultatii juridice este 300 lei, timpul alocat fiind de o ora. Acest cost poate fi integrat in onorariu in situatia in care se va incheia un contract de asistenta juridica.